Sales Supervisor (กรุงเทพฯ) : ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านโรคปอด

 

       
   
  ลักษณะงาน
  พนักงานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด และพื้นที่การขายเขตต่างจังหวัด
   
  รายละเอียดงาน
  • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการขาย
  • ควบคุมดูแลทีมขายให้ปฏิบัติงานตามแผนการขาย
  • รวบรวมข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด
  • ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและจัดการปัญหาในการทำงานให้กับผู้แทนขาย
   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์พยาบาล สาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า 3 ปี
       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2