เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในประเทศ : ฝ่ายต่างประเทศและจัดซื้อ

 

       
   
  ลักษณะงาน
  พนักงานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด
   
  รายละเอียดงาน
  • เตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อการจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
  • ชำระค่าสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออก
  • ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำเข้า - ส่งออก
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2