ผู้ช่วยผู้จัดการเขตการขาย (ภาคเหนือ) : ฝ่าย Diagnostic

 

       
   
  ลักษณะงาน
  งานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด และพื้นที่การขายเขตภาคเหนือ
   
  รายละเอียดงาน

  - วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการขาย
  - ควบคุมดูแลทีมขายให้ปฏิบัติงานตามแผนการขาย
  - รวบรวมข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด
  - ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและแก้ไขปัญหาในการทำงานให้กับผู้แทนขาย

   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - ปริญญาตรี ขึ้นไป เทคนิคการแพทย์
  - มีประสบการณ์ด้านงานขายไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานมาก่อน

       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2