ช่างบริการ

 

       
   
  ลักษณะงาน
  งานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด
   
  รายละเอียดงาน

  - ตรวจเชคเครื่องมือแพทย์
  - ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ
  - จัดเตรียมสินค้า จัดเตรียมอะไหล่
  - เช็คสต็อกสินค้าอะไหล่
  - ส่งรายงานการตรวจเชคเครื่องมือ
  - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - เพศ ชาย / หญิง
  - อายุ 21 ปีขึ้นไป
  - วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกลมอเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2