ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณ์ (อุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย)

 

       
   
  ลักษณะงาน
  งานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด
   
  รายละเอียดงาน

  - จัดเตรียมเอกสารส่งเสริมการขาย
  - ฝึกอบรมผู้แทนขายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในตัวสินค้า จนสามารถปฏิบัติงานได้
  - ให้การสนับสนุนผู้แทนขายในรายละเอียดของสินค้า หรือในเทคโนโลยีขั้นสูง
  - ออกเยี่ยมลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอสินค้า รวมทั้งทราบความเคลื่อนไหวของตลาดและคู่แข่ง
  - ควบคุมดูแลระดับปริมาณสินค้าคงคลัง

   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ชีวะการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2