Sales and Product Specialist ฝ่าย Diagnostic

 

       
   
  ลักษณะงาน
  งานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด และเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ
   
  รายละเอียดงาน

  - รับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์ทีมขาย
  - ทำการตลาดเชิงรุก สำรวจตลาด พัฒนาหาโอกาสสร้างตลาดการขาย
  - จัดอบรมภายใน / ภายนอกบริษัทฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  - สนุบสนุนทีมขายและทีมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการขาย การให้ข้อมูลทางเทคนิคและแก้ปัญหาร่วมกับทีม
  - สนับสนุนฝ่ายขายในการนำเสนอและแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ พยาบาล วิทยาศาสตร์การแพทย์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีประสบการณ์ในโรงพยาบาล field ER, ICU, OR หรือประสบการณ์ขายเกี่ยวกับ Clinical Diagnostic 2-3 ปี

       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2