เมดิทอปแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการ TSB2556

29 ตุลาคม 2556


    วันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมจัดแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในงาน TSB2013 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา

    ภายในบูธแสดงนวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น ตู้ปลอดเชื้อ (Biological safety cabinet class II: Bio II advance model), เครื่องขยายสารพันธุกรรม (PCR : MultiGene Optimax model), ถังหมักขนาดเล็ก 250 mL-1000 mL (mini-Bioreactor) และ Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) เพื่อการส่งเสริมการวิจัยและขยายขีดความสามารถในการทำงานวิจัยให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ รวมถึงใส่ใจความปลอดภัยของผู้ใช้งานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    นอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติจากผู้ผลิตในการแนะนำหลักการและวิธีการใช้ของเครื่องให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี โดยในงานได้รับความสนใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาร่วมงานอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้