บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ความเป็นเลิสในการใช้งานโปรแกรมอัลตร้าซาวด์ในประเทศไทย"

24 พฤศจิกายน 2560

     

    บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการใช้งานโปรแกรมอัลตร้าซาวด์ในประเทศไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
    ระหว่างเวลา 8.00-15.30 น. โดยบริษัทฯ ได้ร่วมหน่วยงานหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

    ในการจัดประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ ณ ห้องสวนหัวใจที่ 5 และ ห้องสวนหัวใจที่ 6 ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การวิเคราะห์ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมอัลตร้าซาวด์ และการประมวลผล เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น ซึ่งการใช้โปรแกรมอัลตร้าซาวด์ ในการวิเคราะห์ความสามารถของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจว่าเพียงพอหรือไม่ โดยไม่ต้องใช้ยาขยายหลอดเลือด เช่น Adenosine เข้าร่วมในการวิเคราะห์

    ในการประชุมครั้งนี้มีการฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรมอัลตร้าซาวด์ จากผู้ป่วยจริง การฝึกการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการใช้งาน และมีการนำเสนอผลงานของผู้ข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยการจัดประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากแพทย์ทางด้านโรคหัวใจจากโรงพยาบาลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเป็นอย่างมาก