ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "LIS for Best Laboratory (MDT Web Links)” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

30 พฤศจิกายน 2560


  บรรยายเกี่ยวกับระบบ LIS เวอร์ชั่นใหม่ แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะโปรแกรมรูปแบบใหม่ และประสิทธิภาพการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นกว่าโปรแกรมเดิม ซึ่งห้องปฏิบัติการใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
  บรรยายโดย

  • คุณนฤทัย ธรรมแก้ว (IT Manager)
  • ผู้จัดการระบบสารสนเทศ บริษัท เมดิทอป

  การสร้างระบบจัดการคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (QC setting) ผ่านโปรแกรม LIS และ การสร้างรหัสทดสอบ (Test code setting) เพื่อให้ทางห้องปฏิบัติการสามารถแก้ไขรหัสทดสอบ, ค่าผิดปกติและค่าวิกฤติเองได้ พร้อมทั้งมีการทดสอบภาคปฏิบัติให้ได้ทดลองสร้างรหัสทดสอบ (Test code setting) และระบบจัดการคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (QC setting) ด้วยตัวเอง
  บรรยายโดย

  • คุณจันทร์ทิพย์ ศรีจาด  หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ (IT supervisor)
  • คุณลลิตา มโนชัย  ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศ (IT application)

  การบรรยายถึงคุณลักษณะของโปรแกรม LIS ที่ห้องปฏิบัติการได้เคยใช้งานอยู่และอาจจะยังไม่เคยได้ใช้เพื่อเป็นแนวทางให้สามารถนำมาปรับใช้ภายในห้องปฏิบัติการใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  บรรยายโดยคุณนฤทัย ธรรมแก้ว (IT Manager)
  ผู้จัดการระบบสารสนเทศ บริษัท เมดิทอป