บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมออกบูธ "A-Z In Managing Aortic Anerysm"

26 ธันวาคม 2560

   

  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข่าร่วมออกบูธ งานประชุมวิชาการ "A-Z In Managing Aortic Aneurysm" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560
  ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น. โดยบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธ โดยนำสินค้าที่เกี่ยวข้องเช่น Aortic Stent Graft และ Intravascular Ultrasound Imaging System ไปร่วมออกบูธ ด้วย

  ในการจัดประชุมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น P3 ห้องประชุมกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้ลูกค้าได้เข้าถึงทางเลือกใหม่ๆ ที่ช่วยในการรักษาโรคหลอดเลือดแดง ด้งยเครื่อมือแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล และตรงตามวัตถุประสงค์หลักในการรักษา

  ในการออกบูธครั้งนี้ มีความสนใจจากแพทย์ และ นักศึกษาแพทย์จำนวนมาก