ประมวลภาพงาน "ประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2560 " ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

08 มกราคม 2561

     

    บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการหลากหลายสาขา อาทิเช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหูมิ ชุดอุปกรณ์สำหรับเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)

    ทั้งนี้การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของในงานประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2560 ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

    อนึ่ง ทางบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์มา ณ โอกาสนี้