โครงการ “สร้างฝันจากเมดิทอปสู่โรงเรียนบ้านภูพานทอง"

26 มกราคม 2561


     บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR)โดยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อระดมทุนสำหรับช่วยเหลือเด็กนักเรียนและโรงเรียน ณ ""บ้านภูพานทอง"" จังหวัดหนองบัวลำภู อาทิ ผลิตและจำหน่ายหมอนอิง,เสื้อ,กระเป๋า ,รับบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน,ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคทุนการศึกษา โดยมีระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนอนุบาล-ประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 6) จำนวนทั้งสิ้น 93 คน สภาพโรงเรียนหลังคา ,ห้องน้ำ,โรงอาหารรั่วเสื่อมโทรม ขาดสนามเด็กเล่น เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอสำหรับโรงเรียนชนบทที่ห่างไกล


    ในวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 จะร่วมเดินทางเพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับโรงเรียน ""บ้านภูพานทอง"" ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบสิ่งดีๆกลับสู่สังคม


    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือร่วมบริจาค ติดต่อฝ่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย
    อาคาร 1 ชั้น 7 เบอร์ติดต่อ 02 933 1133 ต่อ 390-391 หรือ 393