ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา เพื่อการผ่าตัดหัวใจระดับภาคครั้งที่ 1

31 มกราคม 2561

   

  เรื่อง การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง "วิสัญญีร่วมใจ หทัยอีสาน ( I-san Cardiac Anesthesia Team )" วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม AVINI Khon Kaen & Convention centre จังหวัดขอนแก่น
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะความก้าวหน้าทางด้านวิสัญญีเพื่อการผ่าตัดหัวใจ ที่สามารถนำมาเพิ่มคุณค่าต่อการบริการ

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการให้ความรู้ในการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor) และ Electronic Chart Record

  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป