ภาพโครงการ “สร้างฝันจากเมดิทอปสู่โรงเรียนบ้านภูพานทอง"

07 มีนาคม 2561

    บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม(CSR) ให้กับโรงเรียนบ้านภูพานทอง โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 55,000 บาท และ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา โดยมีนายกิตติพงษ์ จวงโส ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ และมีการแจกของรางวัลให้กับน้องๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปี6 และกิจกรรมนันทนาการให้กับน้องๆ เพื่อสร้างความสุขความสนุกสนาน เช่น กิจกรรมบอลพาเพลิน โยนลูกบอลลงตะกร้า เป็นต้น พร้อมทั้งได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม

    นอกจากนี้ ทางบริษัทฯและโรงเรียนได้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการทำสนามเด็กเล่น