ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2561

03 พฤษภาคม 2561

  เรื่อง การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง
  The 2nd Society for Airway Management (SAM)
  Education Meeting in Chiang Mai
  ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561
  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการและให้ความรู้ในระดับก้าวหน้าแก่บุคลากรด้านวิสัญญีวิทยา

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)

  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป