ภาพงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 43 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

04 กันยายน 2561

     

    จากการเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการของ บริษัท เมดิทอป จำกัด ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าประชุมเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบริษัทฯ ในเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกันอีกครั้งในครั้งต่อไป