การประชุมวิชาการ "Current & Controversies in Anesthesia Chula Anesthesia Conference 2018"

09 ตุลาคม 2561

   

  การประชุมวิชาการ ในหัวข้อ "Current & Controversies in Anesthesia Chula Anesthesia Conference 2018" วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พัฒนาองค์ความรู้การให้บริการทางการแพทย์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. อุปกรณ์สำหรับช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (Video laryngoscope)
  3. รถสำหรับจัดเก็บ, เตรียมยาสำหรับงานวิสัญญี และงานห้องฉุกเฉิน (Anesthesia and Emergency cart)

  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป