ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automated Clinical Chemistry Anayzer Training course

16 พฤศจิกายน 2561

     

    แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automated Clinical Chemistry Anayzer Training course ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอป จำกัด
    การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลทั้ง 7 แห่ง จำนวน 8 ท่าน
    การบรรยายช่วงเช้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการของเครื่อง, คุณสมบัติ,การใช้งานเครื่อง และการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และช่วงบ่ายเป็น workshop เกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง, การบำรุงรักษาเครื่องและการแก้ไขปัญหาต่างๆของเครื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งานเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาเครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นมีการซักถาม รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งทำให้การอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

    ในโอกาสนี้ทางบริษัทเมดิทอป จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสจัดการอบรมที่มีประโยชน์ให้กับท่านในครั้งต่อไป