การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 89

08 มีนาคม 2562

   

  เรื่อง การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 89 ในหัวข้อเรื่อง "Amazing Anesthesia" ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านวิสัญญีวิทยาให้ต่อเนื่อง โดยการประชุมจะแบ่งออกเป็นการบรรยายทางวิชาการ และการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อต่างๆ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิสัญญีวิทยา เพื่อไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ และสอดคล้องกับบริบทโรงพยาบาล

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
  3. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ได้ (IACS : Infinity Acute Care System) 4.เครื่องวัดค่าก๊าซจากระบบทางเดินหายใจ
  4. รถสำหรับจัดเก็บ, เตรียมยาสำหรับงานวิสัญญี และงานห้องฉุกเฉิน

  (Anesthesia and Emergency cart) 6. ชุดเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ และ ส่องตรวจหลอดลมระบบวีดิทัศน์
  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป