ประมวลภาพงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 3: Cosmetics for special skin concerns ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

08 กรกฏาคม 2562

     

    บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการ อาทิเช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องวัดการละลายของเม็ดยา เครื่องวัดการซึมผ่านของยา และเครื่องมือพื้นฐานอื่นๆ

    อนึ่งทางบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์มา ณ โอกาสนี้