ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมวิชาการ
ประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
จังหวัดชลบุรี

03 กันยายน 2562

     

    ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านของบริษัท เมดิทอป จำกัด ในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

    ทางบริษัทฯได้จัด symposium เรื่อง "The Challenge in Using HbA1c in the patients with hemoglobin variants" และร่วมจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อื่นๆ อีกมากมาย ในการจัดแสดงสินค้าครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักเทคนิคการแพทย์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
    บริษัท เมดิทอป จำกัด มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงสินค้า

    ในโอกาสนี้ทางบริษัท เมดิทอป จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมสินค้าในครั้งนี้