ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านแสดงสินค้าของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ที่ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2562

19 กันยายน 2562

     

    ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านแสดงสินค้าของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ที่ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2562 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้โชว์ผลิตภัณฑ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ โดยเครื่องตรวจแยกชนิดของฮีโมโกลบิน ด้วยหลักการ Capillary Electrophoresis โดยเน้นถึงข้อดีที่สามารถแยก Hb A2 ออกจาก Hb E ซึ่งช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น