บรรยากาศงานประชุม AICT ครั้งที่ 9, 2556

15 ธันวาคม 2556

  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมงาน 9th Asian Interventional Cardiovascular Therapeutics 2556 (9th AICT 2556)
  ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

  โดยทางบริษัทได้เข้าร่วมออกบูธสดงสินค้า กับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ สถานที่จัดงานคือ โรงแรม เซนทาราแกรนด์, เซนทรัลเวิลด์ โดย งาน AICT เป็นงานประชุมที่มีความสำคัญสำหรับ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมนี้ คือ เพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ บรรยากาศในงานประชุมจะมีทั้งแบบการบรรยาย และ Live case demonstration ซึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก เดินทางมาจากหลายประเทศในทั้งในแถบเอเชียแปซิฟิค ทวีปยุโรป และ ทวีปอเมริกา ในแต่ละปีก็จะมีการเวียนประเทศเพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในปี นี้ถือเป็นโอกาสดี ที่ประเทศไทยรับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน บริษัท เมดิทอป จำกัด มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงสินค้า ประเภทเครื่องมือแพทย์ และวัสดุการแพทย์ ทางด้านโรคหัวใจ ในงานประชุมนี้ด้วย ซึ่งสินค้าที่นำมาจัดแสดง ได้แก่

  1. วัสดุปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจเอเตรียม และ วัสดุปิดรูรั่วในหลอดเลือด ASD และ PDA Occluder ผลิตภัณฑ์ Occlutech จากสวีเดน
  2. Coronary Balloon /Stent/DES Stent (Balloon รุ่น Brio , Pro Hp, Across CTO / Stent รุ่น Avantgard /DES Stent รุ่น Cre 8) ผลิตภัณฑ์ CID จากประเทศอิตาลี
  3. บอลลูนขยายลิ้นหัวใจไมตรัล (Inoue Balloon) ผลิตภัณฑ์ Toray จากประเทศญี่ปุ่น
  4. ECG Electrodes ผลิตภัณฑ์ Ambu จากประเทศเดนมาร์ก
  5. เครื่อง IVUS & FFR ผลิตภัณฑ์ Volcano รุ่น S5 core ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  6. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ CSI จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  7. เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) ผลิตภัณฑ์ Quinton จากประเทศสหรัฐอเมริกา

  และในงาน 9th AICT 2556 ครั้งนี้ บริษัทเมดิทอป จำกัด ได้จัดประชุมย่อย (Lecture Session) ในวันที่ 14 พ.ย. 2556 หัวข้อ Basic Intra Vascular Ultrasound ( IVUS ) โดยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญในการใช้ IVUS ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์กัมปนาท วีรกุล จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช นายแพทย์วิรัช เคหสุขเจริญ จากสถาบันโรคทรวงอก และ Dr. William Kongto Hau จากฮ่องกงโดยการจัด Lecture ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานประชุมทั้งแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน