ภาพกิจกรรมงาน SEBIA's symposium ที่โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562

19 กันยายน 2562

     

    ภาพกิจกรรมงาน SEBIA's symposium ที่โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยบริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ นพ. วิปร วิประกษิต และ ดร.ธิดารัตน์ สุกแสงเปล่ง จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมาให้ข้อมูลเกี่ยวงานวิจัยล่าสุดถึงประโยชน์ของเครื่องตรวจแยกชนิดของฮีโมโกลบินโดยหลักการ Capillary Electrophoresis ในการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในเด็กแรกเกิด