ประมวลภาพงาน Thailand LAB International 2019 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

27 พฤศจิกายน 2562

     

    บริษัท เมดิทอป จำกัด
    ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารและยา ฯลฯ อาทิเช่น ถังหมัก เครื่องวัดพารามิเตอร์การเลี้ยงเซลล์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องวัดการซึมผ่านของยา และเครื่องมือพื้นฐานอื่นๆ ทั้งนี้การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน

     

    อนึ่งทางบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์มา ณ โอกาสนี้