การประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2562

11 ธันวาคม 2562

  เรื่อง การประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง "Tailor-made Anesthesia" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
  ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านวิสัญญีวิทยา โดยการประชุมจะแบ่งออกเป็นการบรรยายทางวิชาการ เพื่อไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ และสอดคล้องกับบริบทโรงพยาบาล

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ
  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. รถสำหรับจัดเก็บ, เตรียมยาสำหรับงานวิสัญญี และงานห้องฉุกเฉิน
  (Anesthesia and Emergency cart)
  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป