การประชุมวิชาการวิสัญญี ประจำปี 2562 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 ธันวาคม 2562

   

  เรื่อง การประชุมวิชาการวิสัญญี ประจำปี 2562 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง "Essentials of Clinical Anesthesia" วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562
  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการและให้ความรู้ในระดับก้าวหน้าแก่บุคลากรด้านวิสัญญีวิทยา

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ
  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine) 2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)

  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป