ประมวลภาพงาน CHIANG MAI CARDIOLOGY CONFERENCE (CMCC) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

21 ตุลาคม 2563

  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน CHIANG MAI CARDIOLOGY CONFERENCE (CMCC) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันดังกล่าว บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้มีการออกบูทของแผนก CVD และ PMD มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ เช่น

  1. Smart OPD (เครื่องวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงอัตโนมัติ พร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบโรงพยาบาล)
  2. PCECG-500 (เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 Leadผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์)
  3. Mercury-free Blood Pressure Monitor (เครื่องวัดความดันกึ่งอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ)
  4. CARESCAPE R860 Ventilator (เครื่องช่วยหายใจ)
  5. Infusion pump Top 2300 และ MJ200 (เครื่องให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ)
  6. AED รุ่น A15 (เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ)
  7. Mediana Monitor รุ่น M32 (เครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจและสัญญาณชีพ)

  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูทของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป