ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

30 ตุลาคม 2563

  เรื่อง ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ในหัวข้อเรื่อง “Surgical Challenges in Transformative Era 2020” วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
  ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
  3. เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope)
  4. หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ(Smart Pad)
  5. ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดี และตับอ่อนด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ

  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป