ประมวลภาพงาน Thailand LAB International 2020 ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

24 ธันวาคม 2563

     

    บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารและยา ฯลฯ อาทิเช่น ถังหมัก เครื่องวัดความขุ่นแบบ Real-Time เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องวัดการซึมผ่านของยา และเครื่องมือพื้นฐานอื่นๆ ทั้งนี้การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน

    อนึ่งทางบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์มา ณ โอกาสนี้