การประชุมวิชาการวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 92

22 กุมภาพันธ์ 2564

  เรื่อง การประชุมวิชาการวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 92 ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง ""International Congress of Perioperative Medicine Bangkok 2020"" วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการและให้ความรู้แก่วิสัญญีแพทย์

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
  3. รถเข็นสำหรับเตรียมยาดมสลบ (Anesthesia Cart)
  4. เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope)
  5. หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ(Smart Pad)
  6. ระบบบันทึกข้อมูลทางวิสัญญี ( Electronic Record)

  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป