สัมมนาบนเว็บวันที่ 9 กันยายน 2564 ในหัวข้อมาตรฐาน AABB เพื่อคุณภาพในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่ดี

24 สิงหาคม 2564

  ภายในงานท่านจะได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน AABB และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ ไฮไลต์ภายในสัมมนา

  • ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเก็บรักษาตัวอย่างเลือด
  • ข้อกำหนดจาก AABB
  • วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของอุณหภูมิภายในตู้แช่
  • แนวทางการใช้งานที่ถูกต้อง

  ผ่านโปรแกรม WebEx โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
  วิทยากร: Mr. Derrick Teo, ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาคสำหรับห้องปฏิบัติการ, บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

  วันที่: พฤหัสที่ 9 กันยายน 2564
  เวลา: 14:00 – 15:00น.
  ผู้สนใจลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่: https://thermofisher.webex.com/webappng/sites/thermofisher/meeting/info/2b070cc962424f639ecf0c4a6a7f1a3f?isPopupRegisterView=true