ประมวลภาพการสัมมนาบนเว็บในหัวข้อมาตรฐาน AABB เพื่อคุณภาพในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่ดี

13 มกราคม 2565

    ทีมผู้จัดงานได้จัดสัมมนาบนเว็บเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน AABB สำหรับงานธนาคารโลหิต วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพอุณหภูมิภายในตู้แช่ รวมถึงวิธีการใช้งานตู้แช่ที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร Mr. Derrick Teo, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ส่วนภูมิภาคสำหรับห้องปฏิบัติการ, บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นผู้บรรยายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา อนึ่งทีมผู้จัดงานขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานสัมมนาบนเว็บครั้งนี้เป็นอย่างสูง และหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในงานสัมมนาบนเว็บครั้งถัดไปค่ะ