การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 95 (ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย)

05 มิถุนายน 2565

   

  เรื่อง การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 95  (ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย)  ในหัวข้อเรื่อง "Resilience and Agility in Anesthesia"  วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 และ วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565  ณ โรงแกรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการและให้ความรู้วิสัญญีแพทย์ และพยาบาล

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
  3. เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope)
  4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดพกพา แบบควบคุมความเจ็บปวดด้วยตัวเองและแบบอัตโนมัติ (Automatic Ambulatory Patient Controlled Analgesia Infusion Systems Portable)
  5. เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Transmission Monitor)

  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุมและพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป