ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านแสดงสินค้าของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 25-27พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
จังหวัดชลบุรี

07 มิถุนายน 2565

     

    ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านแสดงสินค้าของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

    ทางบริษัทฯ ได้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อื่นๆ อีกมากมาย ในการจัดแสดงสินค้าครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักเทคนิคการแพทย์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ บริษัท เมดิทอป จำกัด มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงสินค้า

    ในโอกาสนี้ทางบริษัท เมดิทอป จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมสินค้าในครั้งนี้