การประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (7th ARAC)

09 มิถุนายน 2565

   

  เรื่อง การประชุมวิชาการ  7th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (7th ARAC) ในหัวข้อเรื่อง  "NEW FRONTIERS TO IMPROVE ANAESTHESIA OUTCOME"  ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 และวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาลมีความรู้และพัฒนาทักษะในการให้บริการทางวิสัญญีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากล

  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)

  ในการประชุม บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม
  และพยาบาลเป็นจำนวนมาก

  ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป