การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับ วิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 66

28 กรกฏาคม 2565

  เรื่อง การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับ วิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 66 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 และวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโรงแรมสวีตโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

  ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านวิสัญญีวิทยาสำหรับ วิสัญญีพยาบาลให้พัฒนาต่อเนื่อง โดยทางราชวิทยาลัย เล็งเห็นว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านวิสัญญีให้มี คุณภาพและปลอดภัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างสอดคล้องกับบริบทความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาลภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
  3. เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope)
  4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดพกพา แบบควบคุมความเจ็บปวดด้วยตัวเองและแบบอัตโนมัติ (Automatic Ambulatory Patient Controlled Analgesia Infusion Systems Portable)
  5. เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular Transmission Monitor) ในการประชุม

  บริษัท เมดิทอป ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมและพยาบาลเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในวันเวลา ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป