ประมวลภาพงานจัดแสดงสินค้าในงานสัมมนาหัวข้อ Process Validation Lifecycle Based on Risk-based Approach ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

08 มีนาคม 2566

     

    บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางยา อาทิเช่น เครื่องวัดการซึมผ่านของยา เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และเครื่องมือพื้นฐานอื่นๆ ทั้งนี้การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน

    อนึ่งทางบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์มา ณ โอกาสนี้