ปิด
จำนวน 173 รายการ 9 - 16
‹ ก่อนหน้า 1 2 ... 3 22 ถัดไป ›
   
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 95 (ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ ...
  05 มิถุนายน 2565
  เรื่อง การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 95 (ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย) ในหัวข้อเรื่อง "Resilience and Agility in Anesthesia" วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ...
ประมวลภาพการสัมมนาบนเว็บในหัวข้อมาตรฐาน AABB เพื่อคุณภาพในกา ...
  13 มกราคม 2565
  ทีมผู้จัดงานได้จัดสัมมนาบนเว็บเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน AABB สำหรับงานธนาคารโลหิต วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพอุณหภูมิภายในตู้แช่ รวมถึงวิธีการใช้งานตู้แช่ที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร M...
ภาพกิจกรรมสัมมนาวิชาการฝ่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ประจำปี 256 ...
  29 ธันวาคม 2564
  การสัมมนาวิชาการมีเนื้อหาในแง่มุมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการทำ Workshop ที่เพิ่มองค์ความรู้และสามารถนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้ โดยมีเนื้อหาที่สามารถนำไปพัฒนาการทำงานในยุค New Normal ได้อย...
สัมมนาบนเว็บวันที่ 9 กันยายน 2564 ในหัวข้อมาตรฐาน AABB เพื่อ ...
  24 สิงหาคม 2564
  ภายในงานท่านจะได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐาน AABB และประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ ...
บริษัท เมดิทอป บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจนป ...
  07 พฤษภาคม 2564
  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 บริษัท เมดิทอป ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำหรับใช้ที่วอร์ดดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-...
การประชุมวิชาการวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 92
  22 กุมภาพันธ์ 2564
  เรื่อง การประชุมวิชาการวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 92 ประจำปี 2563 ในหัวข้อเรื่อง ""International Congress of Perioperative Medicine Bangkok 2020"" ...
ประมวลภาพงาน Thailand LAB International 2020 ระหว่างวันที่ 2 ...
  24 ธันวาคม 2563
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารและยา ฯลฯ อาทิเช่น ถังหมัก เครื่องวัดความขุ่นแบบ Real-Time เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่...
ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “Benefits o ...
  07 ธันวาคม 2563
  ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “Benefits of EQA in Analytical Quality Control” ระหว่างการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจําปี 2563 (Tha...