ปิด
จำนวน 175 รายการ 161 - 168
‹ ก่อนหน้า 1 ... 20 21 22 ถัดไป ›
   
งานประชุมวิชาการประจำปีระบบทางเดินอาหารเพื่อชีวิต ครั้งที่ 1 ...
  30 เมษายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า "The 12nd GI Live Endoscopy Demonstration" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2557 ตามโครงการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถานที่จัดงาน ณ ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด เปิดตัวสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ป่วยและบุค ...
  24 เมษายน 2557
  บริษัท เมดิทอป ร่วมกับ บริษัท ลาซาด้า จากัด (ประเทศไทย) เปิดตัวสินค้าออนไลน์สาหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยในเว็บไซด์มีสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ เช่น เครื่องวัดความดัน อุปกรณ์วัดอุณหภูมิในร...
บรรยากาศภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยชมรมกุมารแพทย ...
  17 เมษายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด โดย ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ทางด้านโรคหัวใจ ได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี เขาใหญ่ จังหวัด...
บรรยากาศงานประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2557 ภาคว ...
  17 เมษายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2557 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม...
โครงการอิ่มบุญปีที่ 6, 2557 (ส่วนที่ 2)
  16 เมษายน 2557
  ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 14.00-15.00 น. บริษัทเมดิทอป จำกัด ได้จัดโครงการอิ่มบุญปีที่ 6 ประจำปี 2557 ขึ้น โดยรองกรรมการผู้จัดการ คุณพรทิพย์ เหลี่ยมมุกดาและทีมงานแผนกไดแอกนอสติกส์ได้มอ...
ประมวลบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมศัลแพทย์ทรวงอก แห ...
  26 มีนาคม 2557
  งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมศัลแพทย์ทรวงอก แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 และ ครบรอบ 30 ปี สมาคมฯ ซึ่งได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซนทรัลลาดพร...
ประมวลภาพและบรรยากาศโครงการอิ่มบุญปีที่ 6, 2557
  28 กุมภาพันธ์ 2557
  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-15.00 น. บริษัทเมดิทอป จำกัด ได้จัดโครงการอิ่มบุญปีที่ 6 ประจำปี 2557 ขึ้น โดยรองกรรมการผู้จัดการ คุณพรทิพย์ เหลี่ยมมุกดาและทีมงานฝ่ายขายกรุงเทพได้เดินทาง...
งานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี ครั้งที่ 1 ภาควิชาวิสัญ ...
  11 กุมภาพันธ์ 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี ครั้งที่ 1 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุม 910 B-C ชั้น 9 อาค...