ปิด
จำนวน 11 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›
   
Sebia CAPILLARYS™ 3 Tera Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนแบบอัตโนมัติ
 
Sebia CAPILLARYS™ 3 OCTA Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนแบบอัตโนมัติ
 
Sebia CAPILLARYS™ 3 TERA TLA
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนแบบอัตโนมัติ พร้อมรางลำเลียงตัวอย่าง
 
Sebia CAPILLARYS™ 3 & MC racks
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนแบบอัตโนมัติ
 
Sebia MINICAP™ Flex-Piercing Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนแบบอัตโนมัติ
 
Sebia MINICAP™ Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีน
 
Sebia CAPILLARYS™ 2 Flex-Piercing Analyzer
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนแบบอัตโนมัติ
 
Sebia CAPI 3 HbA1c Kit
ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณ HbA1c
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.852/2563
   
จำนวน 11 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›