ปิด
จำนวน 10 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›
   
IMPROSAFE® Blood Collection Set
ชุดเจาะเลือด
 
IMPROVACUTER® Multi-Sample Needle
เข็มเจาะเลือด
 
IMPROVACUTER® Multi-Sample Needle w/Flashback Needle
เข็มเจาะเลือด
 
IMPROGENE Cell Free DNA tube
หลอดเก็บเลือดที่มีสารรักษาสภาพ DNA ในพลาสมา
 
IMPROVACUTER® Gel & EDTA.K2 Tube
หลอดเก็บเลือดที่มีสารเคลือบป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTA K2 และมีเจลสำหรับแยกชั้นซีรัมกับเม็ดเลือดแดงหลังการปั่นแยก

 
IMPROVACUTER® Gel & Clot Activator tube
หลอดเก็บเลือดที่มีสารเคลือบช่วยเร่งปฏิกิริยาการแข็งตัวของเลือดและมีเจลสำหรับแยกชั้นซีรัมกับเม็ดเลือดแดงหลังการปั่นแยก
 
IMPROVACUTER® Lithium Heparin Tube
หลอดเก็บเลือดที่มีสารเคลือบป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด Lithium Heparin
 
IMPROVACUTER® EDTA.K2/K3 Tube
หลอดเก็บเลือดที่มีสารเคลือบป้องกันการแข็งตัวของเลือดชนิด EDTA K2 หรือ EDTA K3
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1064/2563
   
จำนวน 10 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›