ปิด
จำนวน 22 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›
   
GE CARDIODAY® - Holter ECG Analysis Software
โปรแกรมบันทึกตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 
GE CASE™ - Stress Test System
เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 
GE MAC® 5500 - Resting ECG Analysis System
เครื่องบันทึกตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 
GE MAC® 2000 - ECG Analysis System
เครื่องบันทึกตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 
GE MAC® 800 - Resting ECG Analysis System
เครื่องบันทึกตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 
GE SEER™ 1000 (24 hour, 48 hour, 7 day)
เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา
 
Suntech® Tango® M2 - Stress BP
เครื่องวัดความดันโลหิตอันโนมัติขณะทดสอบสมรรถภาพหัวใจโดยการออกกำลังกาย
 
Omron Non-Invasive Blood Pressure Monitor HBP-8000
เครื่องวัดความดันโลหิต
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.3131/2561
   
จำนวน 22 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›