ปิด
จำนวน 17 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›
   
Lode - Angio Single Set
ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใช้มือปั่น
 
Lode - Angio w/static wallfixation
ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใช้มือปั่นพร้อมฐานยึดกับผนัง
 
Lode - Angio w/electrical adjustable wallfixation
ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใช้มือปั่นพร้อมฐานยึดแบบปรับได้
 
Lode - Angio w/automatic stand
ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใช้มือปั่นพร้อมฐานยึดแบบตั้ง
 
Lode - Corival Cpet
ชุดจักรยานวัดการทำงานของหัวใจและปอดขณะออกกำลังกาย
 
Lode - Corival Rehab
ชุดจักรยานวัดการสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 
Lode - Corival Pediatric
ชุดจักรยานวัดการทำงานของหัวใจและปอดของเด็กขณะออกกำลังกาย
 
Lode - Corival Nuclear
ชุดจักรยานวัดการทำงานของหัวใจแบบไร้มือจับขณะออกกำลังกาย
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.3149/2561
   
จำนวน 17 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›