ปิด
จำนวน 20 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›
   
Occlutech® Paravalvular Leak Device (PLD) Occluder
วัสดุสำหรับปิดรูรั่วระหว่างลิ้นหัวใจเทียมกับขอบลิ้นหัวใจของผู้ป่วย
 
Occlutech® Figulla® Flex II PFO Occluder
วัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังกั้นหัวใจหัองบน
 
Occlutech® Perimembranous VSD (PmVSD) Occluder
วัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังกั้นหัวใจหัองล่าง
 
Occlutech® Muscular VSD (mVSD) Occluder
วัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังกั้นหัวใจหัองล่าง
 
Occlutech® PDA Occluder
วัสดุสำหรับปิดรูรั่วในหลอดเลือด
 
Occlutech® Figulla® Flex II ASD Device
วัสดุสำหรับปิดรูรั่วผนังกั้นหัวใจหัองบน
 
Philips IntraSight
Imaging System
 
AngiX Cath-Lab Kit (Angio Kit)
ชุดอุปกรณ์สวนหัวใจ
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.279/2562
   
จำนวน 20 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ถัดไป ›