ปิด
จำนวน 10 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›
   
EUROSETS™ LANDING Blood Monitoring Unit
เครื่องติดตามค่าออกซิเจนและความเข้มข้นของเลือด
 
EUROSETS™ Arterial Cannulae (with/without connector)
ชุดเจาะระบายเลือดออกจากร่างกาย
 
EUROSETS™ Cardioplegia Set with MISTRAL
สายยางต่อประกอบชุดระบบไหลเวียนเลือด
 
EUROSETS™ Heat Exchanger MISTRAL STERILE
กระบอกแลกเปลี่ยนความร้อนและอากาศระหว่างการผ่าตัดหัวใจ
 
EUROSETS™ A.L.ONE ECMO™
ชุดปอดเทียม สำหรับผู้ใหญ่
 
EUROSETS™ SKIPPER
ชุดปอดเทียม
 
Ambu® BlueSensor NF
แผ่นนำคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ
 
Ambu® WhiteSensor ECG Electrode 4440
แผ่นนำคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ
 
 
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.1527/2562
   
จำนวน 10 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป ›