ปิด
บริษัท เมดิทอป จำกัด

บริษัท เมดิทอป จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชั้นนำของประเทศไทย บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2528 โดย คุณชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ โดยแรกเริ่มจากพนักงานเพียง 3 คน และใช้บ้านของคุณชนินทร์ในซอยรามคำแหง 21 เป็นที่ดำเนินงาน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2537 เนื่องจากบริษัทฯ ขยายงานอย่างรวดเร็ว ได้ย้ายมาอยู่อาคารหลังใหม่ที่ 334 ซอยลาดพร้าว 71 (อาคารเมดิทอป 1, สูง 7 ชั้น) ซึ่งเป็นที่ทำการหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และบริษัทฯ ยังมีการขยายอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) บริษัทฯ มีอาคารรวมทั้งหมด 8 อาคาร

จากประสบการณ์กว่า 35 ปีกับสินค้าเครื่องมือแพทย์ ปัจจุบันเมดิทอปเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งสถานพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ โรงงาน และร้านขายยาทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังส่งออกเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปยังอีกหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนานาประเทศ ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 400 คน พร้อมกับสินค้าคุณภาพมากมายหลายรายการ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา คุณภาพ มาตรฐาน และบริการ เพื่อให้ท่านมั่นใจในสินค้าและบริการของเรา

นอกจากสินค้าคุณภาพที่เรานำเข้าจากต่างประเทศแล้ว เรายังเป็นผู้ผลิตเครื่องล้างกระบอกไตเทียม เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้ในทางการแพทย์แบบเคลื่อนที่ได้ รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อภายใต้ลิขสิทธิ์ของเมดิทอป (COLD STERILANT) เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้า ทั้งในด้านคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งาน (performance) และความปลอดภัย (safety) เพี่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประเทศและนานาประเทศทั่วโลก

เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เมดิทอป ได้แบ่งสินค้าออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เครื่องตรวจนับเม็ดเลือด เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด เครื่องตรวจวิเคราะห์สารในเลือดทางอิมมูโนวิทยา เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่ากรด ด่าง ก๊าซ และค่าที่มีความสำคัญทางคลีนิค เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนชนิดต่างๆ เครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ เครื่องอ่านแถบน้ำยาเคมีสำหรับตรวจปัสสาวะอัตโนมัติ เครื่องตรวจวัดปริมาณแลคเตทในเลือดและแถบตรวจ หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับหลอดเก็บเลือดและสารควบคุมคุณภาพภายในและภายนอก
   
 • กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านโรคหัวใจ ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด ชุดปอดเทียม ชุดปอดเทียมสำหรับการใช้งานระยะยาว เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องตรวจหาความผิดปกติภายในหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกติดตัว เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง แผ่นอิเล็กโทรดสำหรับวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สายสวนหัวใจสำหรับถ่างลิ้นหัวใจไมตรัลด้วยบอลลูน สายสวนหัวใจเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยา สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวด ลิ้นหัวใจเทียม เครื่องตรวจวัดและวินิจฉัยการตีบตันและการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงภายในร่างกาย หลอดเลือดเทียมสำหรับการผ่าตัดหลอดเลือด ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย ชุดสายยางประกอบการให้น้ำยารักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจ สายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน สายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี่ สายสวนหลอดเลือดอเนกประสงค์ วัสดุสำหรับปิดรูรั่วที่ผนังห้องหัวใจ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าเพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ อุปกรณ์สำหรับผูกไหมเย็บลิ้นหัวใจอัตโนมัติ
   
 • กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านโรคไต ได้แก่ เครื่องฟอกไต เครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่อง ตัวกรองไตเทียม สายนำเลือดเพื่อฟอกไต สายสวนหลอดเลือดดำสำหรับฟอกไตชนิดชั่วคราวและถาวร เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมแบบอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย ชุดให้น้ำเกลือและสารละลายต่างๆ เครื่องผสมน้ำยาอัตโนมัติ และน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับงานไตเทียม เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับใช้ในทางการแพทย์แบบเคลื่อนที่ได้ สายสวนปัสสาวะชนิดชั่วคราว เครื่องและอุปกรณ์ในการฟอกน้ำเหลืองให้บริสุทธิ์
   
 • กลุ่มเครื่องมือแพทย์เวชวิกฤต ได้แก่ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ชุดศูนย์กลางบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา เครื่องตรวจวัดสัญญาณทางสรีรวิทยาในห้องเอ็ม อาร์ ไอ เครื่องตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา อุปกรณ์สำหรับตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา ชุดเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจชนิดวีดิทัศน์ อัตราซาวน์เจล เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารพร้อมระบบวีดิทัศน์และอุปกรณ์เสริม เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร
   
 • กลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องทดสอบการละลายของเม็ดยา เครื่องวัดการซึมผ่านของยา เครื่องทดสอบทางกายภาพของเม็ดยา เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องนึ่งไอน้ำความดันสูง ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ตู้เย็นสำหรับงานธนาคารเลือด อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ เครื่องแยกขนาดสารพันธุกรรมด้วยประจุไฟฟ้าพร้อมเครื่องจ่ายไฟ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม เครื่องวิเคราะห์โปรตีน เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ถังเพาะเลี้ยงเซลล์ เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ก๊าซ ความหนาแน่นและความมีชีวิตของเซลล์สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ เครื่องล้างเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องล้างด้วยคลื่นความถี่สูง ปิเปตต์ เครื่องเขย่าสารละลายแบบต่างๆ เครื่องทำแห้งเยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศ ตู้ปลอดเชื้อ ตู้อบความร้อน เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ชุดปั่นระเหยสารตัวอย่าง ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เครื่องสลายชื้นเนื้อเยื่อและเซลล์ ชุดตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค ชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค LAMP เครื่องตรวจวัดก๊าซ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
 • กลุ่มสินค้าสำหรับผู้ป่วย ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจนชนิดพ่นละอองยาได้ เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว เครื่องดูดเสมหะ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรดชนิดวัดทางหู-ทางหน้าผาก เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด แถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เข็มเจาะเลือดปลายนิ้ว เครื่องพ่นละอองยา เครื่องให้อาหารเหลวทางสายยางและถุง ถุงรองรับสิ่งขับถ่ายทางหน้าท้อง หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองระดับอนุภาค N95 สายสวนปัสสาวะแบบชั่วคราว
   
 • กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านโรคปอด ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ประกอบและชุดท่อสำหรับช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับฝึกสอน และหุ่นสำหรับฝึกสอนการทำ CPR เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วย ชุดเครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอดพร้อมอุปกรณ์เสริม ชุดส่องทางเดินหลอดลมพร้อมอุปกรณ์ช่วยใส่ท่อค้ำยันหลอดลม ท่อค้ำยันหลอดลม ผงแป้งสำหรับเชื่อมเยื่อหุ้มปอด เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดโดยใช้หลอดฉีดยา เครื่องส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวีดิทัศน์และอุปกรณ์เสริม
   
 • กลุ่มเครื่องมือแพทย์แผนกซ่อมบำรุงและส่งเสริมการขายกล้องส่องตรวจ ได้แก่ น้ำยาล้างทำความสะอาดกล้องส่องตรวจ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับกล้องส่องตรวจ น้ำยาป้องกันฝ้า

  

ลูกค้าสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนา รักษาคุณภาพ