ร่วมงานกับเรา

วิศวกรบริการ ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านโรคหัวใจและสัญาณชีพ

  •  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ชีวการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด

ผู้แทนขาย (ภาคเหนือ) : ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านโรคหัวใจและสัญญาณชีพ

? สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์
วิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

Application Product Specialist : ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

  • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีชีวภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 2 ปี
รายละเอียด

ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : ฝ่าย Diagnostic

  •  วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด

ผู้แทนขาย (กรุงเทพฯ) : ฝ่าย Diagnostic

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด