ปิด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
ผู้แทนขาย (ภาคเหนือ) : ฝ่าย Diagnostic
ผู้แทนขาย (ภาคเหนือ) : ฝ่าย Diagnostic
ผู้ช่วยผู้จัดการเขตการขาย (ภาคเหนือ) : ฝ่าย Diagnostic
ผู้แทนขาย (กรุงดเทพฯ) : ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านเวชวิกฤต
ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (กรุงเทพฯ) : ฝ่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย
ผู้แทนขาย (ภาคกลาง) : ฝ่าย Diagnostic
ผู้แทนขาย (กรุงเทพฯ) : ฝ่าย Diagnostic
ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (ภาคใต้) : ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านโรคปอด
เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ผู้แทนขายต่างจังหวัด (ภาคอีสาน) : ฝ่าย Critical Care
พนักงานจัดส่งสินค้า : แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง
ผู้แทนขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ภาคเหนือ) : ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
Service Engineer : ฝ่ายขายทุกแผนก
R&D Engineer : ฝ่ายผลิต (หลายอัตรา)
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (เครื่องมือแพทย์) : ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านโรคหัวใจ
ผู้แทนขายต่างจังหวัด (กรุงเทพฯ) : ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
   
   
 
   
สวัสดิการ :
โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
สนใจติดต่อได้ที่ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
วิธีการสมัคร :
จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
หรือสมัครโดยตรงที่ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2

 

 
             บริษัท เมดิทอป จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือชันสูตรโรคในห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีสินค้าวางตลาดแล้วทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการขยายงาน