ปิด
จำนวน 118 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ... 3 15 ถัดไป ›
   
ประมวลภาพงาน "ประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประ ...
  08 มกราคม 2561
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการหลากหลายสาขา อาทิเช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหูมิ ชุดอุปกรณ์สำหรับเพิ่มปริมาณสารพันธ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมออกบูธ "A-Z In Managing Ao ...
  26 ธันวาคม 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข่าร่วมออกบูธ งานประชุมวิชาการ "A-Z In Managing Aortic Aneurysm" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น. โดยบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธ โดยนำ...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "LIS f ...
  30 พฤศจิกายน 2560
  บรรยายเกี่ยวกับระบบ LIS เวอร์ชั่นใหม่ แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะโปรแกรมรูปแบบใหม่ และประสิทธิภาพการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นกว่าโปรแกรมเดิม ซึ่งห้องปฏิบัติการใช้กันอยู่ในปัจจุบัน บรรยายโดย คุณนฤทั...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ความเป็นเ ...
  24 พฤศจิกายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการใช้งานโปรแกรมอัลตร้าซาวด์ในประเทศไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.00-15.30 น. โดยบริษัทฯ ได้ร...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  24 พฤศจิกายน 2560
  ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer สำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความรู้เชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่อ...
ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ
...
  21 พฤศจิกายน 2560
  ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและการประเมินคู่เสี่ยง" ณ บริษัทเมดิทอป จำกัด ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีการบรรยายถึงแนวทาง...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automat ...
  21 พฤศจิกายน 2560
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automated Clinical Chemistry Analyzer Training course ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอป จำกัด การอบร...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง &ld ...
  17 พฤศจิกายน 2560
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ในกลุ่ม Quality Management Solution (QMS) ของ บริษัท Randox Laboratories จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “International Quality Assessment Scheme...