ปิด
จำนวน 177 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ... 3 23 ถัดไป ›
   
ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "Critical role of EQA program ...
  24 กรกฏาคม 2566
  ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "บทบาทสำคัญของการประเมินคุณภาพห้องปฎิบัติการโดยองค์กรภายนอกในการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับห้องปฎิบัติการ" ระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการ...
การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันประจำปี 2566
  18 พฤษภาคม 2566
  การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน ประจำปี 2566ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SCIEN...
ประมวลภาพงานจัดแสดงสินค้าในงานสัมมนาหัวข้อ Process Validatio ...
  08 มีนาคม 2566
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางยา อาทิเช่น เครื่องวัดการซึมผ่านของยา เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และเครื...
ประมวลภาพงานนิทรรศการ Thailand LAB International 2022 ระหว่า ...
  08 มีนาคม 2566
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา อาหารและยา ฯลฯ อาทิเช่น ถังหมัก เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เครื่องล้างเครื่...
ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “How to inv ...
  19 ธันวาคม 2565
  ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “How to investigate unacceptable External Quality Assessment Results” ระหว่างการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ค...
งานประชุมวิชาการครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 บทบาทวิสัญญีพยาบาลไ ...
  12 ธันวาคม 2565
  เรื่อง บทบาทวิสัญญีพยาบาลไทยกับสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 และอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพ ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่...
การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 13 ร่วมกับราชวิท ...
  12 ธันวาคม 2565
  New Perspectives & Challenges in Anesthesia วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ Laguna Grand Hotel & Spa Songkhaโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการและให...
การประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 96 ร่วมกับการประชุมวิชาการ ...
  12 ธันวาคม 2565
  The 14th International Congress of Asian Society of Cardiothoracic Anesthesiaระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์...