ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
Meditop Diag CSR Project โครงการอิ่มบุญ ปี 10

  11 กรกฏาคม 2561
  Meditop Diag CSR Project ร่วมกับ โครงการอิ่มบุญ ปีที่ 10 "รวมน้ำใจ..ปันรักให้น้อง" ได้จัดกิจกรรมครั้งที่ 10 ของทางโครงการฯ โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสมทบทุนเพิ่มเติมในการช่วยเหลือและมอบทุนก...
ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "Lot-to-Lot Verification - F...
  27 มิถุนายน 2561
  ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "Lot-to-Lot Verification - From Good Laboratory Practice to Regulatory Compliance" ในงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 42 ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ...
งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 43 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งป...
  25 มิถุนายน 2561
  โดยบริษัท เมดิทอป จำกัด ฝ่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย (Patient Care Division) และฝ่ายเครื่องมือแพทย์เวชวิกฤติ (Critical Care Division) ได้เข้าร่วมการประชุมและออกบูธในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดี ข...
ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุ...
  22 มิถุนายน 2561
  ภาพกิจกรรมระหว่างการออกร้านแสดงสินค้าของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมวิชาการ ประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระ...