ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integrated ...
  16 พฤษภาคม 2562
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Integrated Chemistry System Advanced Training Course ในวันที่ 2-3 และ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิ...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced In...
  09 เมษายน 2562
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Integrated Chemistry System ในวันที่ 21-22 และ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอป จำกัด การอบรม...
การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที...
  08 มีนาคม 2562
  เรื่อง การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 89 ในหัวข้อเรื่อง "Amazing Anesthesia" ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ โ...
Meditop CSR Project by Two Hands Together Group
  20 ธันวาคม 2561
  Meditop CSR Project ร่วมกับกลุ่ม Two Hands Together ในโครงการเมดิทอปปันน้ำใจ บริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องครัว และซ่อมแซมอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจ โดยสมทบ...