ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ราชวิทยาลัยแพทย์วิสัญญีแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำป...
  03 พฤษภาคม 2561
  เรื่อง การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 87 ในหัวข้อเรื่อง "Together We Can...andWe Care" ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ โดยมีว...
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุม...
  03 พฤษภาคม 2561
  เรื่อง การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง The 2nd Society for Airway Management (SAM) Education Meeting in Chiang Mai ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางส...
ภาพโครงการ “สร้างฝันจากเมดิทอปสู่โรงเรียนบ้านภูพานทอง&...
  07 มีนาคม 2561
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม(CSR) ให้กับโรงเรียนบ้านภูพานทอง โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 55,000 บาท และ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา โดยมีนายกิตติพงษ์ จวงโส ผู้อำนวยกา...
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประ...
  31 มกราคม 2561
  เรื่อง การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง "วิสัญญีร่วมใจ หทัยอีสาน ( I-san Cardiac Anesthesia Team )" วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 256...