ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพบรรยากาศการมอบชุด ATK ให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย<...
  28 ธันวาคม 2566
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เมดิทอป จำกัด แผนกอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ได้ไปมอบบริจาคชุดตรวจและน้ำยาการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (...
ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "Critical role of EQA program...
  24 กรกฏาคม 2566
  ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "บทบาทสำคัญของการประเมินคุณภาพห้องปฎิบัติการโดยองค์กรภายนอกในการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับห้องปฎิบัติการ" ระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการ...
การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันประจำปี 2566
  18 พฤษภาคม 2566
  การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน ประจำปี 2566ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SCIEN...
ประมวลภาพงานจัดแสดงสินค้าในงานสัมมนาหัวข้อ Process Validatio...
  08 มีนาคม 2566
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางยา อาทิเช่น เครื่องวัดการซึมผ่านของยา เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และเครื...