ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ
...
  21 พฤศจิกายน 2560
  ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและการประเมินคู่เสี่ยง" ณ บริษัทเมดิทอป จำกัด ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีการบรรยายถึงแนวทาง...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automat...
  21 พฤศจิกายน 2560
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automated Clinical Chemistry Analyzer Training course ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอป จำกัด การอบร...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง &ld...
  17 พฤศจิกายน 2560
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ในกลุ่ม Quality Management Solution (QMS) ของ บริษัท Randox Laboratories จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “International Quality Assessment Scheme...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut...
  10 พฤศจิกายน 2560
  ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzerสำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความรู้เชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิเ...