ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประ...
  31 มกราคม 2561
  เรื่อง การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง "วิสัญญีร่วมใจ หทัยอีสาน ( I-san Cardiac Anesthesia Team )" วันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ. 256...
โครงการ “สร้างฝันจากเมดิทอปสู่โรงเรียนบ้านภูพานทอง&quo...
  26 มกราคม 2561
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR)โดยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อระดมทุนสำหรับช่วยเหลือเด็กนักเรียนและโรงเรียน ณ ""บ้านภูพานทอง"" จังหวัดห...
ประมวลภาพงาน "ประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประ...
  08 มกราคม 2561
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการหลากหลายสาขา อาทิเช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหูมิ ชุดอุปกรณ์สำหรับเพิ่มปริมาณสารพันธ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมออกบูธ "A-Z In Managing Ao...
  26 ธันวาคม 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข่าร่วมออกบูธ งานประชุมวิชาการ "A-Z In Managing Aortic Aneurysm" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น. โดยบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธ โดยนำ...