ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้ง...
  19 เมษายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ (Holistic Research for Benefit of Mankind)ในวันที่ 25-26 พฤษ...
งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 ...
  22 มีนาคม 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2 ตอน สารพันเรื่องครีมกันแดด(All About Sunscreens)ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบา...
ภาพกิจกรรมระหว่างการออกบูธในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโลหิ...
  10 มีนาคม 2560
  ภาพกิจกรรมระหว่างการออกบูธในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 ในวันที่ 1 - 4 มีนาคม พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ บริษัทเมดิทอปได้นำเครื...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องน...
  31 มกราคม 2560
  ในวันจันทร์ที่ 16 และ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ทางบริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องนับเม็ดเลือดและไถย้อมสไลด์อัตโนมัติ สำหรับโรงพยาบาลยะลา ช่วงเช้าบรรยายภาคทฤษฎีเ...