ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "LIS f...
  12 พฤษภาคม 2560
  26 เมษายน 2560 ในวันแรกบรรยายเกี่ยวกับระบบ LIS เวอร์ชั่นใหม่ แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะโปรแกรมรูปแบบใหม่ และประสิทธิภาพการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นกว่าโปรแกรมเดิม ซึ่งห้องปฏิบัติการใช้กันอยู่ในปัจจุบัน บรร...
งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้ง...
  19 เมษายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ (Holistic Research for Benefit of Mankind)ในวันที่ 25-26 พฤษ...
งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 ...
  22 มีนาคม 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการด้านเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2 ตอน สารพันเรื่องครีมกันแดด(All About Sunscreens)ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบา...
ภาพกิจกรรมระหว่างการออกบูธในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโลหิ...
  10 มีนาคม 2560
  ภาพกิจกรรมระหว่างการออกบูธในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 ในวันที่ 1 - 4 มีนาคม พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ บริษัทเมดิทอปได้นำเครื...