ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 42 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห...
  20 กรกฏาคม 2560
  ในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบริษัทฯ ในเวลาดังกล่าว และหวังเ...
ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ " When HbA1c Results May be M...
  13 กรกฏาคม 2560
  ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ " When HbA1c Results May be Misleading" ระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กร...
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ประเทศไทยประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที...
  13 กรกฏาคม 2560
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ประเทศไทยประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 85 เรื่อง "Travelling for Best Practice: Perioperative Pathway for Better Outcomes" วันที่18-19 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรีเจ้นท์...
ประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 "วิสัญญียุ...
  13 กรกฏาคม 2560
  ประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 "วิสัญญียุคใหม่ ปลอดภัย พอเพียง" วันที่14-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนต์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ และวิสัญญีพยาบาลเพ...