ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
Meditop Diag CSR Project โครงการอิ่มบุญ ปี 10
  26 พฤศจิกายน 2561
  Meditop Diag CSR Project ร่วมกับ โครงการอิ่มบุญ ปีที่ 10 ได้จัดกิจกรรม ปันน้ำใจ..แด่ โดยบริจาคเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของจำเป็น ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 256...
ประชุมวิชาการวิสัญญีภูมิภาค "Anesthesia in High Risk Pa...
  26 พฤศจิกายน 2561
  เรื่องประชุมวิชาการ "Anesthesia in High Risk Patients 2018" วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธฺประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดย...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automated C...
  16 พฤศจิกายน 2561
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automated Clinical Chemistry Anayzer Training course ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอป จำกัด ...
Meditop Diag CSR Project โครงการอิ่มบุญ ปี 10
  16 พฤศจิกายน 2561
  Meditop Diag CSR Project ร่วมกับ โครงการอิ่มบุญ ปีที่ 10 "รวมน้ำใจ..ปันรักให้น้อง" ได้จัดกิจกรรม ปันน้ำใจ..แด่น้องๆ มูลนิธิเด็ก โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสมทบทุนเพิ่มเติมในการช่วยเหลือและม...