ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut...
  12 กันยายน 2560
  ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 และ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer training course สำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได...
ประมวลภาพงาน "เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60"...
  12 กันยายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อและเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเหมาะสำหรับสำหรับห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือในสถาบันการศึกษา รวมถึ...
ภาควิชาวิสัญญ๊วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประ...
  22 สิงหาคม 2560
  11th Northeast Anesthesiolody Academic Restoration congresses on 19-21 July 2560 at AVANI Khon Kaen & Concention centre The objective is to increase the potential of Resident and Anesthetist ....
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut...
  10 สิงหาคม 2560
  ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 และ 26-27 กรกฎาคม 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer training course สำหรับผู้ใช้งานเพื่อได้รับความรู้เชิงลึก...